DZIEŃ przed forum (poniedziałek, 21 października 2019 r.)

Warsztaty – bezpłatne, według kolejności zgłoszeń. W przypadku wolnych miejsc możliwe uczestnictwo osób nie uczestniczących w Forum

DZIEŃ 1 (wtorek, 22 października 2019 r.)

8.00 – 9.30 – Rejestracja uczestników

9.30 – 10.00 – Uroczyste rozpoczęcie

10.00 – 11.30 – Sesja plenarna

11.30 – 12.00 – Przerwa kawowa

12.00 – 13.30 – Równoległe sesje referatowe

13.30 – 14.30 – Przerwa obiadowa

14.00 – 15.00 – Sesja posterowa

15.00 – 15.30 – Przerwa kawowa

15.30 – 17.00 – Równoległe sesje referatowe

18.30 – 24.00 – Uroczysta kolacja

DZIEŃ 2 (środa, 23 października 2019 r.)

8.00 – 9.00 – Sesja plenarna

9.00 – 10.00 – Sesja sponsorska

10.00 – 10.30 – Przerwa kawowa

10.30 – 12.30 – Równoległe sesje referatowe

12.30 – 13.30 – Przerwa obiadowa

13.30 – 15.00 – Równoległe sesje referatowe

15.00 – 15.30 – Zakończenie forum