Organizatorzy I KRAJOWEGO FORUM UŻYTKOWNIKÓW LiDAR zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą wizualizację 3D opracowaną na podstawie danych LiDAR. Przewidziano dwie kategorie konkursowe:

– wizualizacja statyczna (obraz, mapa w formacie jpg, png, PDF o objętości maksymalnej 10 MB)

– wizualizacja dynamiczna (film o długości maksymalnej 30 sekund w formacie avi, mpg, mp4, mov o objętości maksymalnej 30 MB)

Konkurs jest otwarty – udział w nim może wziąć każdy, bez względu na uczestnictwo w Forum. Wizualizacje prosimy zgłaszać do 10.10.2019 r. za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Wizualizacje będą podlegały ocenie komitetu naukowego. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone w trakcie Forum, bądź wysłane drogą pocztową. Wyróżnione wizualizacje zostaną opublikowane na stronie internetowej Forum wraz z informacją o ich autorach.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKRUSIE!

Link do formularza: https://www.ibles.pl/limesurvey/index.php/survey/index/sid/428911/newtest/Y/lang/pl