I KRAJOWE FORUM UŻYTKOWNIKÓW LiDAR

Data: 22-23.10.2019

Miejsce: IBL, Sękocin Stary

Cel forum:

Celem forum jest stworzenie trwałego ogólnopolskiego FORUM wymiany informacji i praktycznych wdrożeń  pomiędzy sektorami użytkowników końcowych, naukowcami oraz firmami oferującymi ich pozyskiwanie czy metody przetworzenia.

Zakres tematyczny:

 • Dziedzictwo kulturowe / zabytki
  • Badania
  • Inwentaryzacja
  • Dokumentacja
  • Analizy
  • Monitoring
 • Batymetria
 • Geomorfologia
  • Geologia – osuwiska, erozja
  • Monitoring brzegu morskiego
  • Morfometria
 • Infrastruktura komunikacyjna
  • Koleje
  • Drogi
  • Lotniska
 • Kartografia i GIS
  • Numeryczne modele wysokościowe
  • Kartografia 3D
  • Modelowanie przestrzenne 3D
  • Mapy i wizualizacje map turystycznych
 • Modelowanie obiektów 3D
 • Przetwarzanie chmur punktów LiDAR
  • BigData, Deep Learning
  • Oprogramowanie do przetwarzania danych LiDAR
 • Smart 3D Cities
  • Miasta 3D
  • Mapy akustyczne,
  • Potencjał solarny miast
 • Środowisko
  • Lasy Państwowe, lasy prywatne
  • Obszary Sieci Ekologicznej Natura 2000
  • Parki Narodowe
  • Zieleń Miejska
  • Rolnictwo
 • Energetyka
  • Monitoring wydobycia
  • Analizy dla farm wiatrowych
  • Kartowanie wyrobisk
  • Zarządzanie roślinnością w pasach technologicznych linii elektroenergetycznych
 • Planowanie przestrzenne i gospodarka przestrzenna
 • Obronność i bezpieczeństwo
 • Pojazdy autonomiczne
 • Pozyskiwanie danych LiDAR