Komitet naukowy

Współprzewodniczący:

dr hab. inż. Krzysztof Stereńczak, prof. IBL (Instytut Badawczy Leśnictwa)

dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR (Wydział Leśny, IZZL, UR Kraków)

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski (WAT)

dr hab. inż. Krzysztof Będkowski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Rafał Zapłata, prof. UKSW (UKSW)

dr hab. inż. Joanna Dudzińska-Nowak (Uniwersytet Szczeciński)

prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński (Politechnika Warszawska)

dr hab. inż. Sławomir Mikrut (AGH Kraków)

dr hab. inż. Jarosław Chormański, prof. SGGW (SGGW)

dr inż. Jakub Szulwic (Politechnika Gdańska)

dr inż. Michał Brach (SGGW)

dr inż. Zbigniew Perski (PIG-PIB)

dr hab. inż. Dorota Zawieska, prof. PW (Politechnika Warszawska)

 

Komitet organizacyjny

Współprzewodniczący

dr hab. inż. Krzysztof Stereńczak, prof IBL (Instytut Badawczy Leśnictwa)

dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR (Wydział Leśny, IZZL, UR Kraków)

Członkowie:

dr inż. Bartłomiej Kraszewski (IBL)

mgr inż. Piotr Mroczek (IBL)

mgr inż. Miłosz Mielcarek (IBL)

mgr Maciej Lisiewicz (IBL)

mgr inż. Anna Markiewicz (IBL)

mgr Marta Siebyła (IBL)

dr inż. Joanna Szewczykiewicz (IBL)

mgr inż. Ewa Siedlarczyk (UR Kraków)

mgr inż. arch. kraj. Monika Winczek (UR Kraków)

mgr inż. Paulina Jaźwińska-Strejczek (UR Kraków)

mgr inż. arch. kraj. Karolina Zięba-Kulawik (UR Kraków)

dr inż. Marta Szostak (UR Kraków)

dr inż. Paweł Hawryło (UR Kraków)

mgr inż. Rafał Olszewski (UR Kraków)

mgr inż. Łukasz Sławik (MGGP Aero)