Koszty – 350 zł brutto (z uroczystą kolacją, bez noclegu)

Studenci/Doktoranci – 150 zł brutto (z uroczystą kolacją, bez noclegu)

Wpłaty za udział w I Krajowym Forum Użytkowników LiDAR – POLSCAN prosimy dokonywać w terminie do 10.10.2019 r. na konto BH SA VI O/Warszawa o numerze: 57 1030 1061 0000 0000 0078 8401. Wystawiającym faktury jest Współorganizator Instytut Badawczy Leśnictwa. W treści przelewu prosimy wpisać LiDAR (POLSCAN) oraz imię i nazwisko uczestnika.