W sprawach dotyczących FORUM prosimy o kontakt:

Anna Markiewicz
tel. 22 7150 570
polscan@ibles.waw.pl

Forum odbędzie się w Centrum Konferencyjno–Wystawienniczym
Instytutu Badawczego Leśnictwa

Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3
05-090 Raszyn
Marta Siebyła
tel. 691 455 966
E-mail: M.Siebyla@ibles.waw.pl

http://ckw.waw.pl/