Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić Państwu sylwetkę pierwszego z naszych zaproszonych prelegentów, którym jest prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński.

Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński  w 1979 r. został zatrudniony na stanowisku starszego asystenta w Instytucie Fo­togrametrii i Kartografii, a w 1984 r. obronił rozprawę doktorską nt. „Korekcji geo­metrycznej lotniczych obrazów skanerowych i radarowych”. W 2005 r. otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych za pracę pt. „Współdziałanie wieloźródłowych systemów obrazowania powierzchni Ziemi”. W 2008 r. awansowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Obecnie prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w Zakła­dzie Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej. Jest autorem ponad 90 publikacji naukowych, w tym podręczników i monografii, np.: „Podstawy fo­togrametrii”, „Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi” oraz „Fotogrametria”.

Aktywnie uczestniczy w życiu zawodowym i naukowym środowiska, m.in. pełni funkcję wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetek­cji, jest również redaktorem naczelnym czasopisma „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetek­cji”.

Jest rozpoznawany w środowisku dzięki udziałowi w dużych, ogólnokrajowych projektach związanych z pokryciem kraju nowoczesnymi produktami fotogrametrycznymi, w szczególności pochodnymi zdjęć lotniczych i lotniczego skaningu laserowego. Od ponad 20 lat aktywnie współpracuje z instytucjami rządowymi odpowiedzialnymi za branżę geodezyjną, łącząc naukę z wdrażaniem nowoczesnych technologii do praktyki.

Na naszym Forum wygłosi referat pt. “Lotniczy skaning laserowy w Polsce – między nauką a praktyką”.

 

Artykuły rekomendowane