Z miłą chęcią oświadczamy, że firma OPEGIEKA Sp. z o.o. została Sponsorem Złotym I Krajowego Forum Polskich Użytkowników LiDAR.

OPEGIEKA to jedna z wiodących firm geoinformatycznych w Polsce. Aktywnie realizuje prace badawczo-rozwojowe (własne lub we współpracy z konsorcjami naukowo-badawczymi) tworząc na ich bazie nowe produkty oraz usługi dla klientów. OPEGIEKA chce odgrywać aktywną rolę w wytyczaniu nowych trendów w branży geoinformatycznej oraz rozwijać dotychczasowe technologie w oparciu o swoje know-how.

https://opegieka.pl/

Artykuły rekomendowane