Instytut Badawczy Leśnictwa wraz z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zapraszają do udziału w I KRAJOWYM FORUM UŻYTKOWNIKÓW LiDAR − POLSCAN, które odbędzie się w dniach 22-23 października 2019 r. w Centrum Konferencyjno–Wystawienniczym IBL w Sękocinie Starym.

 

Zaproponowana tematyka FORUM POLSCAN wynika z ważnej roli technologii skanowania laserowego (LiDAR) w różnych dziedzinach gospodarki i nauki w ostatnich kilkunastu latach. Niewątpliwie wdrażanie innowacyjnych projektów, takich jak ISOK czy CAPAP przyczyniło się do spopularyzowania i sukcesu technologii skanowania laserowego w Polsce.

Celem wydarzenia jest powołanie do życia, trwałego, ogólnopolskiego FORUM POLSCAN – służącego wymianie informacji i praktycznych wdrożeń pomiędzy sektorami użytkowników końcowych, naukowcami oraz firmami oferującymi ich pozyskiwanie czy metody przetwarzania. Chcielibyśmy zaprosić wszystkich użytkowników chmur punktów LiDAR (ALS, TLS, MLS, BLS, HLS, ILS, ULS i in.) do wspólnej dyskusji na temat roli i wizji tej technologii obecnie i w przyszłości.

I FORUM POLSCAN poprzedzi część warsztatowa (21.10.2019 r.), podczas której uczestnicy mogą w sposób praktyczny zapoznać się z metodami pozyskiwania, przetwarzania i analizą chmur punktów LiDAR. Uczestnicy mogą zapisać się maksymalnie na trzy warsztaty. Limit miejsc na każdy warsztat wynosi 20 osób. Zapisy na warsztaty znajdują się w odnośniku zamieszczonym poniżej. Pierwszeństwo zapisów na warsztaty mają osoby uczestniczące w FORUM.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_dMzc-zF_Spu7KEuMYxaQrke4Ne0uyw-J8lB_AngTqdqAQw/viewform?vc=0&c=0&w=1

Zasadnicza 2-dniowa część referatowa i posterowa (22-23.10.2019 r.) obejmuje szeroki zakres tematyczny dotyczący wykorzystania danych LiDAR w praktyce czy w nauce. Forum zostało podzielone na sesję plenarną z trzema prezentacjami zaproszonych prelegentów; sesję sponsorską, podczas której Sponsor Platynowy oraz Sponsorzy Złoci przedstawią oferty swoich firm oraz 7 sesji technicznych o tematyce, tj.:

– Technologie LiDAR

– Przetwarzanie danych skanowania laserowego

– Środowisko

– Geologia i hydrologia

– LiDAR i dziedzictwo kulturowe

– Infrastruktura

– LiDAR z UAV (ULS)

 

Cała treść komunikatu wraz z oficjalnym Programem znajduje się w załączonym poniżej pliku.

KOMUNIKAT NR 2

Termin rejestracji na Forum upływa 10 października br. Standardowy koszt uczestnictwa w Forum wynosi 350 zł brutto (z uroczystą kolacją) oraz 150 zł brutto dla studentów/doktorantów (z uroczystą kolacją).

Wszystkie informacje organizacyjne oraz ramowy program I Krajowego Forum Użytkowników LiDAR − POLSCAN dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.polscan.pl

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w I Krajowym Forum Użytkowników LiDAR – POLSCAN!

Artykuły rekomendowane