Instytut Badawczy Leśnictwa wraz z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zapraszają do udziału w I KRAJOWYM FORUM UŻYTKOWNIKÓW LiDAR − POLSCAN, które odbędzie się w dniach 22-23 października 2019 r. w Sękocinie Starym przy ul. Braci Leśnej 3.

Zaproponowana tematyka FORUM POLSCAN wynika z pozycji technologii skanowania laserowego (LiDAR) w różnych dziedzinach gospodarki i nauki w ostatnich kilkunastu latach. Niewątpliwie wdrażanie innowacyjnych projektów, takich jak ISOK czy CAPAP przyczyniło się do spopularyzowania i sukcesu technologii skanowania laserowego w Polsce.  

Wysoka precyzja danych pomiarowych, szybkość pozyskiwania chmur punktów 3D, możliwość automatyzacji ich przetwarzania oraz liczne zastosowania i wdrożenia sprawiają, że technologia LiDAR stała się w wielu dziedzinach gospodarki i nauki nowym paradygmatem. 

Celem konferencji jest stworzenie trwałego ogólnopolskiego FORUM wymiany informacji i praktycznych wdrożeń pomiędzy sektorami użytkowników końcowych, naukowcami oraz firmami oferującymi ich pozyskiwanie czy metody przetworzenia. Chcielibyśmy zaprosić wszystkich użytkowników chmur punktów LiDAR (ALS, TLS, MLS, HLS, ILS, ULS i in.) do wspólnej dyskusji na temat przyszłości tej technologii.

FORUM POLSCAN obejmuje następujący zakres tematyczny:

    Dziedzictwo kulturowe / zabytki

    Badania

    Inwentaryzacja

❏  Dokumentacja

❏  Analizy

❏  Monitoring

    Batymetria i geomorfologia

    Osuwiska

    Erozja

    Morfologia podbrzeża

    Morfometria

    Monitoring morfodynamiki

    Infrastruktura komunikacyjna

    Koleje

    Drogi

    Lotniska

    Kartografia i GIS

    Numeryczne modele wysokościowe

    Kartografia 3D

    Modelowanie przestrzenne 3D

    Mapy i wizualizacje map turystycznych

    Modelowanie obiektów 3D

    Przetwarzanie chmur punktów LiDAR

    BigData, Deep Learning

    Oprogramowanie do przetwarzania chmur punktów LiDAR

    Smart 3D Cities

    Miasta 3D

    Mapy akustyczne

    Potencjał solarny miast

    Środowisko

    Lasy państwowe, lasy prywatne

    Obszary Sieci Ekologicznej Natura 2000

    Parki narodowe

    Zieleń miejska

    Rolnictwo

    Energetyka

    Monitoring wydobycia

    Analizy dla farm wiatrowych

    Kartowanie wyrobisk

    Zarządzanie roślinnością w pasach technologicznych linii elektroenergetycznych

    Planowanie przestrzenne i gospodarka przestrzenna

    Obronność i bezpieczeństwo

    Pojazdy autonomiczne

    Pozyskiwanie danych LiDAR

 

 

I FORUM POLSCAN poprzedzi część warsztatowa (21.10.2019), podczas której uczestnicy będą mogli w sposób praktyczny zapoznać się z metodami pozyskiwania, przetwarzania i analizą chmur punktów LiDAR.

Zasadnicza 2-dniowa część referatowa i posterowa (22-23.10.2019) poświęcona będzie prezentacji wyników projektów i inicjatyw wykorzystujących dane LiDAR w praktyce czy w edukacji. Zaplanowano także sesję sponsorską, podczas której firmy i instytucje przedstawią swoje oferty.

Streszczenia referatów (do 2 stron) i prezentacje zostaną opublikowane na stronie internetowej FORUM POLSCAN. Termin nadsyłania streszczeń upływa 15 lipca 2019 r. Informacja o kwalifikacji streszczenia zostanie przesłana do autorów do 31 lipca 2019 r.

Wszystkie informacje organizacyjne oraz ramowy program I KRAJOWEGO FORUM POLSCAN dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.polscan.pl

Zachęcamy do uczestnictwa w I FORUM POLSCAN.

 

Komitet naukowy

Współprzewodniczący:

dr hab. inż. Krzysztof Stereńczak, prof IBL

dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR

 

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski (UP Wrocław)

prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski (WAT)

dr hab. inż. Krzysztof Będkowski, prof. UŁ

dr hab. Rafał Zapłata, prof. UKSW

dr hab. Joanna Dudzińska-Nowak (US)

prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński (PW)

dr hab. inż. Sławomir Mikrut (AGH)

dr hab. inż. Jarosław Chormański (SGGW)

dr inż. Jakub Szulwic (PG)

dr inż. Michał Brach (SGGW)

dr inż. Zbigniew Perski (PIG)

 

 

Sponsor Platynowy:

MGGP Aero Sp. z o.o. 

Artykuły rekomendowane